Som tidligere publisert, benytter vi perioden vi er i til noe vedlikehold av anlegget.

 

Onsdag 8.april sluttføres jobben med utskifting av noen mål og nett. Det er ballfangernettene på kortsidene som skal skiftes ut, og vi ber om at de som benytter banen til egenaktivitet tar hensyn til mannskapet som skal utføre jobben.

 

SKJÆRTORSDAG ER BANEN STENGT! Da skal selve kunstgresset repareres og limes.

 

Forøvrig er banen åpen for egenaktivitet, etter de retningslinjer som er publisert tidligere.