Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger.

 

Fair play i kamp

Alle kamper skal ha en god og trygg ramme, og alle har et ansvar for at kampen blir en god opplevelse for alle involverte. Det er viktig å ha gjensidig respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere, foreldre og publikum.

Trener-, spiller-, og foreldrevett er sentralt for at alle skal få en god og trygg fotballopplevelse.

Spiller og trenervett
Rapportering av uønskede hendelser
Foreldrevettregler

 

Kampvert

Det er et krav i breddereglementet om minst en kampvert på alle kamper som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen.

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. skal du være kampvert og er usikker på hva dette innebærer? Klikk på kampvertinstruksjonen nedenfor.

Kampvert

 

 

Fotballens Fair play-kurs

Spillere og trenere har en avgjørende rolle for at fotballen skal være et trygt og godt sted for alle. Vi ønsker at alle spillere, trenere og øvrig støtteapparat i klubben vår gjennomfører fotballens Fair play-kurs. Ved å fullføre kurset signerer spillere og støtteapparat under på en Fair play-kontrakt hvor de binder seg til å følge Fair play-reglene og til å være en god ambassadør for klubben og hele norsk fotball.

Kurs

 

 

Fair play-utvalg i TrøBå

I Trøgstad Båstad Fotballklubb har vi et eget Fair play-utvalg. Utvalgets oppgaver er blant annet å fremme aktivt Fair Play engasjement blant lagene, være ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter klubben og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.

Fair play-utvalget består i dag av følgende personer: 
Leder: Stig Erik Valen
Medlem: Renate Knutsen Sletmo
Medlem: Erik Egeberg
 

Fotball for alle