Årsmøtet avholdes onsdag 18.mars kl 18.30 i klubbhuset.

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt til styret senest 4.mars, og sendes til leder@trobafk.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, blir gjort tilgjengelig på denne siden senest 1 uke før årsmøtet.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Mvh

Styret 

 

Innkalling+årsmøte+TrøBå+2020.pdf

Res.rapp. pr 31.12.19 m budsj.pdf

Balanse 2019.pdf

Revisor Uttalelse regnskap 2019.pdf

Årsmelding 2019.pdf