Agenda:

 

1. Åpning/konstituering

2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2013

3. Fastsette kontingent

      - Forslag om at kontingenten fortsetter som tidligere

4. Budsjett 2014

5. Valg på styremedlemmer og andre tillitsvalgte

6. Innkomne saker

 

Her finner du innkalling og årsmelding fra sesongen 2013:

190318 Innkalling årsmøte TrøBå 2014.doc

140314 Årsmelding 2013.pdf