Alle medlemmer i Trøgstad/Båstad fotball inviteres til årsmøtet 20. mars. For å kunne stemme på årsmøtet må man være medlem av Trøgstad/Båstad fotball. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Det er i dette foraet man kan være med å bestemme fremtiden i Trøgstad/båstad fotball.


Årsmøte Trøgstad/Båstad Fotball

Onsdag 20. mars 2013 kl 19:00 – 20:00 HS Elektro


Saksliste årsmøte

Sak 1 Åpning/konstituering

Godkjenning av innkalling.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av stemmeberettige

Sak 2:
Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2012.

Sak 3:
Fastsette kontingent

Sak 4:
Budsjett 2013

Sak 5:
Innkomne forslag


Vel møtt

Trøgstad/Båstad FotballPetter Skotland
- styreleder -