Vi bruker Norges Idrettsforbund sitt medlemsregister til å registrere våre medlemmer.
Ønsker du å melde deg inn i klubben vår kan dette enkelt gjøres via denne linken.


minidrett.jpg

 

Velkommen som medlem!