I Trøgstad har vi mange barn og unge som utøver flere idretter, bla fotball og håndball. Men fra tid til annen dukker det opp utfordringer, når det f.eks er treninger på samme dag og våre unge håpefulle blir satt i en "skvis".

 

Som breddeklubber ønsker både HK Trøgstad `97 og Trø/Bå FK nå å samordne og koordinere aktivitetene, slik at vi sammen legger forholdene til rette for at de som ønsker kan drive begge idretter.

 

Sammen har klubbene utarbeidet felles retningslinjer for samarbeidet, som gjøres tilgjengelig for alle spillere, trenere, oppmenn og foresatte;

 

FLEST MULIG - LENGST MULIG - BEST MULIG

HK Trøgstad `97 og Trø/Bå FK