Årsmøtet avholdes onsdag 20.mars kl 19.00 i klubbhuset.

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være sendt til styret senest 6.mars og sendes til leder@trobafk.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, vil være tilgjengelig på denne siden senest 1 uke før årsmøtet.

 

Innkalling årsmøte TrøBå 2019.pdf

Årsmelding 2018.pdf

Resultatregnskap 2018 og Budsjett 2019.pdf

Balanse 2018.pdf

 

Velkommen til årsmøte!

 

Mvh

Styret