Årsmøtet avholdes onsdag 23.mars kl 18.30 i klubbhuset. 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt til styret senest 12.mars, og sendes til leder@trobafk.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, blir gjort tilgjengelig på denne siden senest 1 uke før årsmøtet.