Årsmøtet avholdes onsdag 22.mars kl 19:00 i klubbhuset. 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt til styret senest 10.mars, og sendes til leder@trobafk.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, blir gjort tilgjengelig på denne siden senest 1 uke før årsmøtet.