Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nytt fra styret

logo120px

Krav om politiattest i Trøgstad/Båstad fotballklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

| Mer++

I Trøgstad/Båstad fotballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

 

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med:

Erland Krogstad
e-post: erland.krogstad@hersleth.no
 

telefon: 920 69 697

 

eller hans stedfortreder:


Geir Paulshus
e-post:
geirerip@online.no

telefon: 992 12 244

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

niflogo150.png

 

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknadsprosedyre: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Egil Aastrøm.

 
Trøgstad/Båstad fotballklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

 

Med vennlig hilsen
Styret i Trøgstad/Båstad fotballklubb