I Trøgstad/Båstad fotballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

 

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med:

Erland Krogstad
e-post: erland.krogstad@hersleth.no
 

telefon: 920 69 697

 

eller hans stedfortreder:


Geir Paulshus
e-post:
geirerip@online.no

telefon: 992 12 244

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

niflogo150.png

 

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknadsprosedyre: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Egil Aastrøm.

 
Trøgstad/Båstad fotballklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

 

Med vennlig hilsen
Styret i Trøgstad/Båstad fotballklubb