Årsmøtet 14.mars ble gjennomført i rolige former, hvor bla regnskap for 2016 og budsjett for 2017 ble gjennomgått og godkjent. Og sittende styre fikk ros for god økonomisk kontroll.

Valg til nytt styre ble også gjennomført, hvor noen ikke var på valg, noen var villige til å ta gjenvalg, noen tok ny rolle og nye styremedlemmer kommer inn.

Marianne Tasigtil og Truls Larsen har valgt å gå ut av styret, og vi takker de for innsatsen de har lagt ned.

 

Valgkomiteens forslag, som også ble vedtatt:

 

Trø/Bå styret 2017:

 

Leder: Geir Ødeby

Nestleder: Geir Erik Paulshus

Sekretær: Kikki Enger

Sportslig leder aldersbestemt: Laila Strengen

Sportslig leder knøtte avdeling: Hilde Skjør

Styremedlem: Egil Aastrøm

Styremedlem: Magne Lindbergsengen

------------------------------------------------------

Øvrig (ikke i styret)

Kasserer: Helen Skullerud

 

Sportslig

Sportslig leder aldersbestemt: Laila Strengen

Sportslig leder knøtte avdeling: Hilde Skjør

Spillerutvikler: Hans Anton Ludvigsen

 

Arrangementskomiteen (5.dagsfesten)

Hilde Ødeby (rep for både Trø/Bå og HK Trøgstad)

Siw Wøien

Astrid Fjeldstad

Lotte Nysether

 

Anleggskomiteen

Arvid Grefsli

Arne Rønningen

Terje Baastad

Remi Frøshaug

Lena Berntzen (klubbhuset)

 

Valgkomiteen

Morten Sætra

Petter Skotland

Per Rikard Sandvik

 

Regnsskapsfører

Kari Anne Langseter

 

Kontrollkomiteen

Hans Gunnar Raknerud

Svein Gillingsrud