"Plassen" ved Mølla ligger i bunnen av Gopperudåsen, rett bak Trøgstad Kornsilo & Mølle.
Underlag: Gress.