Kostnad pr spiller blir ca 800,-.
Påmelding av spillere sendes til Geir på 92030745 senest 22.april.

Sandarcupen: http://www.sandaril.no/category38.html