Trøgstad/Båstads lag: Vitas Malisauskas, Anders Sætra, Per Rikard Sandvik, Glenn Müller Johansson, Leiv Krohn, Torkil Karlsrud, Tobias Fredriksen, Antonio Suton, Stian Filtvedt, Anders Krokeide, Espen Wiig

Benyttede innbyttere: Tom Erik Pettersen, Lars Jacobsen, Christoffer Larsen