Indre Østfold Kommune har i henhold til nasjonale retningslinjer valgt å åpne alle sine kommunale idrettsanlegg som er utendørs, for egenaktivitet. Trøgstad Kunstgressbane er ikke noe kommunalt anlegg, men vi følger retningslinjene fra kommunen og åpner også Trøgstad KG.
 
 
Kommunen skriver på sin hjemmeside:

"Det er en krevende situasjon vi har i øyeblikket og vi skal og må fortsatt ha stort fokus på smittevern. Alle må være ansvarlige i forhold til bruken av banene. Alle typer idrettsaktivitet skal være egenorganisert og må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes. Det betyr at når man er sammen skal man ikke være mer enn fem personer samlet og det skal holdes en fysisk avstand på minst to meter mellom hverandre. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Kommunen oppfordrer foreldre til å følge med og ta ansvar for aktiviteten. Hver og en må ta ansvar og bidra til at gruppene ikke blir for store."
 
Etter observasjoner av aktiviteten på Trøgstad Kunstgressbane fredag 3.april, er det tydelig at svært få foreldre har fulgt denne oppfordringen.

Det presiseres at denne egenorganiserte aktiviteten som det er åpnet for, er noe vi som klubb ikke kan eller vil ta noe ansvar for.
 
 
Etter råd fra Østfold Fotballkrets og i samsvar med klubber rundt oss, vil det ikke organiseres noen aktivitet fra Trø/Bå FK sin side før tidligst over påske.
Vårt klubbhus holdes også fortsatt stengt.
 
 
Fotballens koronavettregler:
 
 
 

Ta vare på hverandre, vask hendene ofte, host og nys i armkroken.
 
 
Evnt spørsmål rettes til;
 
 
Geir Paulshus     Geir Ødeby
Nestleder            Leder
992 12 244         920 30 745