Og det var ikke bare sjekken som var stor, beløpet var også stort; 30.000 kroner !!

 

Helselaget berømmet jobben som blir gjort i fotballklubben og det aktivitetsnivået som holdes for barn og unge.

Leder i knøtteavdelingen i Trø/Bå FK, Hilde Skjør, og leder Geir Ødeby takket ydmykt på vegne av fotballklubben og kunne fortelle at beløpet i sin helhet blir brukt på de aller yngste i klubben. Dette i form av innkjøp av nett rundt bane til 3vs3 fotball, som vist i bildet nedenfor.  

 

Trøgstad og Båstad Helselag er en del av Nasjonalforeningens nettverk av lokallag, som arbeider for å bekjempe hjerte -og karsykdommer og demens i Trøgstad og Båstad.

Herunder også arbeidet rundt at barn og unge skal få gode vaner, med mer frukt og grønt og fysisk aktivitet.

 

Styret i Trø/Bå FK retter en stor takk til Trøgstad og Båstad Helselag v/leder Jorunn Strønes for støtten.