Trøgstad Sparebank er stolt hovedsamarbeidspartner for Trøgstad/Båstad FK.
Med et bredt og godt fotballtilbud for barn, ungdom og voksne er fotballklubben en viktig bidragsyter som gjør det attraktivt både å vokse opp og bo i Trøgstad.

 

 

 

Trøgstad Sparebank; Trøgstad/Båstad FK`s  «12.mann»

Vi er svært godt fornøyde med at Trøgstad Sparebank er vår hovedsamarbeidspartner i ytterligere 3 år.

Aktiv og inkluderende er ett par av Trøgstad Sparebank`s kjerneverdier, noe som vi i Trø/Bå FK kan identifisere oss med.

 

Trøgstad Sparebank bidrar med denne avtale til å gi oss et godt økonomisk fundament, slik at vi som klubb kan fortsette med å utvikle vår oppvoksende generasjon med gode fotballferdigheter, gode holdninger, sosiale ferdigheter og evne til samarbeid.

 

Styret i Trø/Bå FK kan trygt anbefale våre medlemmer å bruke Trøgstad Sparebank. De spiller på vårt lag!

 

 

Geir Erik Paulshus                                        Geir Ødeby

Nestleder Trø/Bå FK                                    Leder Trø/Bå FK

 

 

 

 

AVTAL EN UFORPLIKTENDE BANKPRAT MED EN AV BANKENS RÅDGIVERE